Wstecz

Test de niveau

Wynik uzyskany w poniższym teście pozwoli przyporządkować odpowiedni poziom.

Poziom A1 / A2

liczba punktów: 0-20

Poziom B1

liczba punktów: 21-44

Poziom B2

liczba punktów: 45-68

Il ………. heureux.