Wstecz

Placement Test

Wynik uzyskany w poniższym teście pozwoli przyporządkować odpowiedni poziom.

Poziom A1 / A2

liczba punktów: 0-13

Poziom B1

liczba punktów: 14-39

Poziom B2

liczba punktów: 40-59

Poziom C1

liczba punktów: 60-73

My mum…………..fifty years old.