Praktyczne umiejętności biznesowe

Zajęcia Business English koncentrują się na rozwijaniu praktycznych umiejętności komunikacyjnych w kontekście biznesowym, umożliwiając uczestnikom swobodne posługiwanie się językiem w środowisku zawodowym.

Tematyka biznesu w kontekście codziennych sytuacji

Program obejmuje różnorodne tematy związane z biznesem, takie jak spotkania, negocjacje, pisanie raportów czy korespondencja biznesowa, dostosowane do realnych sytuacji spotykanych w świecie pracy.

Analiza praktycznych przypadków biznesowych

Uczestnicy mają okazję analizować rzeczywiste przypadki biznesowe, co pomaga im lepiej zrozumieć specyfikę języka używanego w konkretnych sytuacjach zawodowych.