Kursy przygotowujące do egzaminów ósmoklasisty / maturalnego

Nasze kursy są dostosowane do specyfiki egzaminów ósmoklasisty i maturalnego, oferując indywidualne podejście, aby sprostać unikalnym potrzebom uczestników.

Zakres materiału egzaminacyjnego

Program obejmuje cały zakres materiałów egzaminacyjnych, koncentrując się na głównych obszarach testów, takich jak umiejętność czytania ze zrozumieniem, pisanie, rozumienie ze słuchu i umiejętność wypowiadania się ustnie.

Feedback od lektorów

Uczestnicy otrzymują regularny feedback od lektorów, co pozwala im na identyfikację mocnych stron oraz obszarów do poprawy w kontekście wymagań egzaminacyjnych.