teachers

Polityka prywatności sklepu internetowego

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych, w tym danych osobowych, pozyskanych od Klientów za pośrednictwem strony internetowej, działającego pod adresami www.teachersnauka.pl , www.teachersconcept.pl

 

POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest TEACHERS Nauka Języków Obcych Anna Jakubiuk, pod adresem: ul. Dzieci Warszawy 41/4, 02-495 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, numer NIP: 5431378792, REGON: 050644454. Wszystkie dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21 z późn. zm.).

Serwis internetowy www.teachersnauka.pl , www.teachersconcept.pl wykorzystuje dane osobowe Klientów wyłącznie w celu świadczenia usług nauki języków obcych, realizacji zamówienia, gwarancji, zwrotów i wymiany towarów, a także w celu realizacji innych procesów związanych ze sprzedażą towarów oraz w przypadku wyraźne zgody Klienta działaniami marketingowymi Serwisu www.teachersnauka.pl. www.teachersconcept.pl
Serwis w celu realizacji obsługi Klienta oraz polityki informacyjnej Serwisu zbiera takie dane jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres dostawy, ewentualnie dane firmy (nazwa, adres, numer NIP).

Wszystkie dane osobowe podawane są dobrowolnie, a wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych jest niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia.

Informujemy, że dostęp do wskazanych danych mają jedynie uprawnione osoby. Zgromadzone dane są przechowywane na bezpiecznym serwerze i są zabezpieczone. Dane nie są przekazywane oraz sprzedawane podmiotom trzecim nie uprawionym do tego. W przypadku kontroli dane Klienta mogą zostać udostępnione odpowiednim organom państwowym.

Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich przetwarzania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie niezbędne są do świadczenia danej usługi – wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług. W celu realizacji powyższych uprawnień Klient może skontaktować się Administratorem wysyłając e-mail na adres: teachersnauka@gmail.com.

 

COOKIES

Serwis internetowy www.teachersnauka.pl , www.teachersconcept.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
3) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

W ramach Serwisu wykorzystywane są dwa typy plików cookies „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym  Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub zastrzeżeń w sprawie obowiązującej polityki prywatności proszę o kontakt pod adresem teachersnauka@gmail.com.